Noutăţi

AN ȘCOLAR 2021-2022

 

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

 

 

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat din

Liceului „August Treboniu Laurian” Agnita

Rata generală de vaccinare a angajaților unității noastre la 05.11.2021 este următoarea:

 • personal didactic cu baza în unitate = 38 din care 34 vaccinați (89,47%);
 • personal didactic auxiliar = 4 din care 3 vaccinați (75%);
 • personal nedidactic = 11 din care 11 vaccinați (100%)

Total personal în unitate (cu norma de bază) = 53 angajați

Total personal vaccinat în unitate (cu norma de bază), la 05.11.2021 = 48 angajați

 • Procentul personalului vaccinat din unitate: 90,56%

Rata generală de vaccinare a angajaților unității noastre la 30.10.2021 este următoarea:

 • personal didactic cu baza în unitate = 38 din care 34 vaccinați (89,47%);
 • personal didactic auxiliar = 4 din care 3 vaccinați (75%);
 • personal nedidactic = 11 din care 10 vaccinați (90,90%)

Total personal în unitate (cu norma de bază) = 53 angajați

Total personal vaccinat în unitate (cu norma de bază), la 30.10.2021 = 47 angajați

 • Procentul personalului vaccinat din unitate: 88,67%

Informații privind deschiderea anului școlar 2021 – 2022

Cursurile anului școlar 2021-2022 încep luni, 13.09.2021.

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2021 – 2022, se organizează astfel:
– ora 9 pentru elevii din Ruja
– ora 10 pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal (care vor desfășura orele de curs de dimineață)
– ora 12 pentru elevii din învățământul profesional (care vor avea program după-masă)

Este permisă prezența părinților în curte, cu respectarea măsurilor de protecție. Este strict interzisă intrarea părinților în clădirile unității de învățământ.

Festivitatea de deschidere este urmată de 2 ore de dirigenție organizate în sălile de clasă atribuite, sub îndrumarea diriginților. În cadrul orelor de dirigenție se organizează clasele și se prelucrează prevederile regulamentelor în vigoare, respectiv măsurile obligatorii de protecție pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

Pentru alte detalii vă rugăm să luați legătura cu învățătorii sau profesorii diriginți.

Vă așteptăm cu drag și vă urăm un an cu sănătate și împliniri!
1.082/01.10.2021
Legislație în vigoare pentru anul școlar 2021-2022:
 1. Ordinul M.E. nr. 5.549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022
 2. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: ROFUIP (OMEC nr. 5447/2020)
 3. Statutul elevului: Satutul_elevului_OMENCS_4742_2016
 4. Ordin comun Ministerul Educației – 5338/01.10.2021 și Ministerul Sănătății nr. 1082/ 01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 5. Ordinul nr. 5.558/05.11.2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății: nr. 2.389/05.11.2021

Organizare, reguli și instrucțiuni proprii pentru anul școlar 2021-2022:

   1. Căile de acces la sălile de clasă: Repartiția claselor și căile de acces
   2. Măsuri obligatorii de protecție elevi și angajați: Măsuri obligatorii protecție elevi 
   3. Măsuri obligatorii de protecție angajați: Măsuri obligatorii protecție angajați
   4. Sfaturi și instrucțiuni pentru părinți: Sfaturi și instrucțiuni pentru părinți

 

 

AN ȘCOLAR 2020-2021

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE MUNCITOR INTREŢINERE

Liceul „August Treboniu Laurian” Agnita, organizează concurs pentru ocuparea posturilor de: Muncitor întreţinere, studii medii, normă întreagă, perioadă nedeterminată

Concursul se va organiza  în data de 05.03.2021, conform calendarului ataşat:

 • Publicarea anunţului: 11 februarie 2021
 • Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Liceul „A.T.Laurian” Agnita şi verificarea dosarelor: 12 – 25 februarie 2021 între orele 8 00 si 1400 (luni – vineri)
 • Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului: 25.02.2021
 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 25.02.2021 ora 1600
 • Depunerea contestației privind rezultatele selecţiei dosarelor: 26.02.2021 între orele 1600 – 1800
 • Susținerea probei scrise: 05.03.2021, ora 900
 • Susţinerea probei practice: 05.03.2021, ora 1000
 • Afișarea rezultatelor probei scrise: 03.2021, ora 1100 și depunerea contestațiilor probei scrise.
 • Afișarea rezultatelor probei scrise după contestații: 03.2021, ora 1200
 • Susţinerea interviului: 05.03.2021, ora 1300
 • Afişarea rezultatelor finale ale concursului:05.03.2021, ora 1600
 • Numirea pe funcţie: 08.03.2021

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0269/510765

 

Informații privind Scenariul de funcționare începând cu 08.02.2021

Având în vedere că rata incidenței cumulate în ultimele 14 zile la nivelul Orașului Agnita, raportată la data de 03.02.2021, este mai mică de 1/1000, conform art. 1, alin. (1) din Hotărârea CNSU nr. 5/2021 și art. 3, alin. (1) din OMEC/OMS nr. 3235/93/2021, Liceului „August Treboniu Laurian” Agnita, va începe școala prin aplicarea Scenariul 1 – verde, până la menținerea situației epidemiologice actuale.

Scenariul 1 – verde presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

OMEC-OMS nr. 3235/93/04.02.2021  pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiile de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV-2; 

 1. Scenariu de funcționare
 2. Informații și instrucțiuni pentru elevi 
 3. Sfaturi și instrucțiuni pentru părinți
 4. Repartiția claselor și căile de acces
 5. Măsuri obligatorii angajați

 

Informații actualizate privind începerea anului școlar 2020-2021

Cursurile anului școlar 2020-2021 încep în data de 14.09.2020 cu aplicarea Scenariului 1 de funcționare (aprobat prin Hotărârea nr. 43/10.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu)

Legislație nouă începerea cursurilor anul școlar 2020-2021

Vă rugăm consultați ordinele anexate, în vigoare pentru anul școlar 2020-2021:

Măsuri OMEC-OMS 5487-1494-2020

ROFUIP OMEC 5447/2020

Recomandări păriniți MS DGAMMUPSP 1329/10.09.2020

Metodologie mobilitate 2021 

Concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME

 

Activitățile de pregătire pentru examenele naționale se desfășoară în perioada 02-12.06.2020 pe grupe de elevi stabilite în funcție de clasă/discipline/cadre didactice disponibile, conform unui orar special

Grupe elevi clasa a VIII-a

Grupe elevi clasa a XII-a

Orar perioada 2 iunie – 12 iunie 2020

Informații și instrucțiuni pentru elevi

 

 

PROGRAMUL „Euro 200”

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. 

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

 Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instițutia de învătământ la care este înscris elevul/studentul.

Model de cerere ajutor financiar Euro 200 pe care solicitantul o depune la comisia din unitatea de învățământ

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 17 aprilie 2020, inclusiv.

 La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației şi Cercetării, conform legislației în vigoare.

 

Legislația în viguare:

1. Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achiziționării de calculatoare:

Legea 269/2004

2. Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare:

HG nr. 1294/2004

3. Hotărârea de Guvern nr. 225 din 26 martie 2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004:

HG nr.225/2020

 

 

 

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL ÎNGRIJITOR

Liceul “August Treboniu Lauria” Agnita, organizează concurs pentru ocuparea postului de:Îngrijitor, studii medii, 1- normă , perioadă nedeterminată

Concursul se va organiza  în perioada 13 ianuarie -07 februarie 2020, conform calendarului ataşat.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL ÎNGRIJITOR – 27 decembrie 2019

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

 

REÎNSCRIEREA / ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, AN ȘCOLAR 2018 – 2019

În vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani se derulează, succesiv, următoarele etape: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2018-2019, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi.

REÎNSCRIERILE în învăţământul preşcolar, pentru copiii care sunt înscrişi în unitatea de învăţământ, se vor desfăşura în perioada

8-19 mai 2018, ORA 08 00  – 16 00

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

ÎNSCRIERILE în învăţământul preşcolar, pentru copiii nou veniţi în unitatea de învăţământ preşcolar, se vor desfăşura în perioada

22 mai – 9 iunie 2018,  ORA 08 00  – 16 00

DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE

 • cererea de reînscriere/ înscriere;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal;
 • fisa medicala;
 • aviz epidemiologic, eliberat conform prevederilor legale;
 • hotarari judecatoresti (daca este cazul)

Detalii 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0269/510765