Noutăţi

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

SECRETAR

Colegiul Tehnic “August Treboniu Lauria” Agnita, organizează concurs pentru ocuparea postului de: Secretar, studii superioare, ½ normă , perioadă nedeterminată

Concursul se va organiza  în perioada 11-28 februarie 2019, conform calendarului ataşat.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 1. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Colegiul Tehnic „A.T.Laurian” Agnita şi verificarea dosarelor: 11 februarie –18 februarie 2019 între orele 9 00 si 1400 (luni – vineri)
 2. Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului: 19.02. 2019
 3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: : 19 februarie  2019 ora 1400
 4. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor: 20 februarie  2019 între orele 900 – 1200
 5. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor: 20 februarie  2019 ora 1600
 6. Susţinerea probei scrise: 27 februarie 2019 ora 900. Susţinerea probei practice: 27 februarie 2019, ora 1300
 7. Afişarea rezultatelor probei scrise si a probei practice: 27 februarie 2019 ora 1600
 8. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise: 27 februarie 2019 între orele 1600-1800 panasonic ?
 9. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor: 28 februarie 2019
 10. Susţinerea interviului: 01 martie 2019 ora 9oo
 11. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului: 01 marie 2019 ora 1600
 12. Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 01 martie 2019
 13. Numirea pe funcţie: 4 martie 2019

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE PROBE:

 • selecţia dosarelor, probă scrisă, probă practică, interviu.

Actele depuse la dosarul de înscriere în copie vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0269/510765

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

½ Îngrijitor + ½ muncitor întreţinere

Colegiul Tehnic “August Treboniu Laurian” cu sediul în: loc. Agnita, str. Şcolii, nr. 2, jud. Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului- ½ Îngrijitor + ½ muncitor întreţinere – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Data organizare concurs: 16.01.2019

Informații suplimentare

REÎNSCRIEREA / ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, AN ȘCOLAR 2018 – 2019

În vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani se derulează, succesiv, următoarele etape: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2018-2019, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi.

REÎNSCRIERILE în învăţământul preşcolar, pentru copiii care sunt înscrişi în unitatea de învăţământ, se vor desfăşura în perioada

8-19 mai 2018, ORA 08 00  – 16 00

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

ÎNSCRIERILE în învăţământul preşcolar, pentru copiii nou veniţi în unitatea de învăţământ preşcolar, se vor desfăşura în perioada

22 mai – 9 iunie 2018,  ORA 08 00  – 16 00

DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE

 • cererea de reînscriere/ înscriere;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal;
 • fisa medicala;
 • aviz epidemiologic, eliberat conform prevederilor legale;
 • hotarari judecatoresti (daca este cazul)

Detalii 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0269/510765