Noutăţi

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL ÎNGRIJITOR

Colegiul Tehnic “August Treboniu Lauria” Agnita, organizează concurs pentru ocuparea postului de:Îngrijitor, studii medii, 1- normă , perioadă nedeterminată

Concursul se va organiza  în perioada 13 ianuarie -07 februarie 2020, conform calendarului ataşat.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 1. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Colegiul Tehnic „A.T.Laurian” Agnita şi verificarea dosarelor: 14 ianuarie – 28 ianuarie 2020 între orele 8 00 și 1400 (luni – vineri)
 2. Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului: 29 ianuarie 2020
 3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: : 29 ianuarie  2020 ora 0900
 4. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor: 29 ianuarie  2020 între orele 900 – 1200
 5. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor: 29 ianuarie  2020 ora 1400
 6. Susţinerea probei scrise: 06 februarie 2020 ora 1000.
 7. Susţinerea probei practice:06 februarie 2020, ora 1200
 8. Afişarea rezultatelor probei scrise și a probei practice:06 febrarie 2020 ora 1300
 9. Susținerea interviului :06 februarie 2020, ora 1400
 10. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise:06 februarie 2020 între orele 1400-1500
 11. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor: 06 februarie 2020 ora 1700
 12. Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 07 februarie 2020
 13. Numirea pe funcţie: 10 februarie 2020

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE PROBE:

 • selecţia dosarelor, probă scrisă, probă practică, interviu.

Actele depuse la dosarul de înscriere în copie vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0269/510765

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL ÎNGRIJITOR – 27 decembrie 2019

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

 

REÎNSCRIEREA / ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, AN ȘCOLAR 2018 – 2019

În vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani se derulează, succesiv, următoarele etape: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2018-2019, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi.

REÎNSCRIERILE în învăţământul preşcolar, pentru copiii care sunt înscrişi în unitatea de învăţământ, se vor desfăşura în perioada

8-19 mai 2018, ORA 08 00  – 16 00

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

ÎNSCRIERILE în învăţământul preşcolar, pentru copiii nou veniţi în unitatea de învăţământ preşcolar, se vor desfăşura în perioada

22 mai – 9 iunie 2018,  ORA 08 00  – 16 00

DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE

 • cererea de reînscriere/ înscriere;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal;
 • fisa medicala;
 • aviz epidemiologic, eliberat conform prevederilor legale;
 • hotarari judecatoresti (daca este cazul)

Detalii 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0269/510765