Noutăţi

ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

Informații actualizate privind începerea anului școlar 2020-2021

Cursurile anului școlar 2020-2021 încep în data de 14.09.2020 cu aplicarea Scenariului 1 de funcționare (aprobat prin Hotărârea nr. 43/10.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu)

Legislație nouă începerea cursurilor anul școlar 2020-2021

Vă rugăm consultați ordinele anexate, în vigoare pentru anul școlar 2020-2021:

Măsuri OMEC-OMS 5487-1494-2020

ROFUIP OMEC 5447/2020

Recomandări păriniți MS DGAMMUPSP 1329/10.09.2020

Activitățile de pregătire pentru examenele naționale se desfășoară în perioada 02-12.06.2020 pe grupe de elevi stabilite în funcție de clasă/discipline/cadre didactice disponibile, conform unui orar special

Grupe elevi clasa a VIII-a

Grupe elevi clasa a XII-a

Orar perioada 2 iunie – 12 iunie 2020

Informații și instrucțiuni pentru elevi

 

 

PROGRAMUL „Euro 200”

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. 

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

 Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instițutia de învătământ la care este înscris elevul/studentul.

Model de cerere ajutor financiar Euro 200 pe care solicitantul o depune la comisia din unitatea de învățământ

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 17 aprilie 2020, inclusiv.

 La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației şi Cercetării, conform legislației în vigoare.

 

Legislația în viguare:

1. Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achiziționării de calculatoare:

Legea 269/2004

2. Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare:

HG nr. 1294/2004

3. Hotărârea de Guvern nr. 225 din 26 martie 2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004:

HG nr.225/2020

 

 

 

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL ÎNGRIJITOR

Colegiul Tehnic “August Treboniu Lauria” Agnita, organizează concurs pentru ocuparea postului de:Îngrijitor, studii medii, 1- normă , perioadă nedeterminată

Concursul se va organiza  în perioada 13 ianuarie -07 februarie 2020, conform calendarului ataşat.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL ÎNGRIJITOR – 27 decembrie 2019

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

 

REÎNSCRIEREA / ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, AN ȘCOLAR 2018 – 2019

În vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani se derulează, succesiv, următoarele etape: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2018-2019, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi.

REÎNSCRIERILE în învăţământul preşcolar, pentru copiii care sunt înscrişi în unitatea de învăţământ, se vor desfăşura în perioada

8-19 mai 2018, ORA 08 00  – 16 00

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

ÎNSCRIERILE în învăţământul preşcolar, pentru copiii nou veniţi în unitatea de învăţământ preşcolar, se vor desfăşura în perioada

22 mai – 9 iunie 2018,  ORA 08 00  – 16 00

DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE

  • cererea de reînscriere/ înscriere;
  • copie certificat de naștere copil;
  • copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal;
  • fisa medicala;
  • aviz epidemiologic, eliberat conform prevederilor legale;
  • hotarari judecatoresti (daca este cazul)

Detalii 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0269/510765