Examen de certificare a calificării profesionale Nivel 3 și 4

1.Certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

Ordinul MEC nr. 4322/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020 

2.Certificare absolvenți ai învățământului profesional și ai învățământului dual

Ordinul MEC nr 4321/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesionalcu durata de 3 ani

OMEN nr. 4435 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, publicat în MO nr. 764 din 21 octombrie 2014