Proiect ROSE

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Acord de grant nr. 526/SGL/01.10.2018

„Succes școlar – reușita în viață!”

Începând cu luna octombrie 2018, Colegiul Tehnic„August Treboniu Laurian” Agnita a devenit beneficiarul unui grant în valoare de 315.903 RON, finanțat din Schema de Granturi pentru Licee (SGL), derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE.

Acordul de grant semnat între Ministerul Educaţiei Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) are ca scop realizarea implementarea subproiectului intitulat  Succes școlar – reușită în viață!”.

Proiectul va fi derulat pe parcursul a patru ani (2018-2022) și își propune ca obiectiv general creșterea calității procesului educațional prin sprijinirea sistematică a dezvoltării şi formării de competențe cheie, în vederea obţinerii unor performanţe şcolare ridicate, susţinerea şi promovarea examenului de bacalaureat  şi acces ridicat la nivele superioare de educație.

Beneficiarii direcți sunt elevii colegiului din clasele IX-XII.Obiectivele propuse vor fi atinse prin realizarea atât de activități pedagogice și de sprijin, extracurriculare cât și prin activități de dotare.Pe durata de implementare a proiectului se vor desfășura următoarele activități:

I. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

I.1. Program de remediere ce își propune: acoperirea lacunelor, aprofundarea cunoștințelor, dezvoltarea competențelor și abilităților de învățare. Elevi vizați sunt din clasele terminale și de asemenea și din clasele IX-XI;

I.2.Program de consiliere psihopedagogică care are ca obiectiv identificarea obstacolelor cu care se confruntă elevii din grupul țintă în obținerea succesului școlar precum și evaluarea nivelul de motivație școlară al fiecărui elev în parte. Prin derularea acestor activități li se va permite elevilor să-și întărească încrederea în ei înșiși dându-le oportunitatea de a se exprima înaltă manieră, de a-și depăși limitele, de a găsi motivația pentru studiu.

I.3. Program de dezvoltare personală – consiliere de grup ce își propune autocunoaşterea reală a elevilor privind posibilităţile de realizare şi dezvoltarea personală.

II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

II.1. Program pentru performanță școlară. Scopul acestui program este de a sprijini educaţia elevilor talentaţi şi motivaţi care, din motive independente de voinţa lor, nu îşi pot atinge excelenţa în cadrul educaţional oficial;

II.2.Dezvoltarea personală și inserției socioprofesională. Activitățile propuse vizează sprijinirea elevilor în începerea sau continuarea procesului de autocunoaştere, prin identificarea, dezvoltarea şi valorificarea calităţilor, aspiraţiilor şi motivaţiilor profesionale de care dispun, în scopul facilitării ulterioare a demersului de acomodare la cerinţele şi specificul unei profesii/ciclu educaţional superior;

II.3. Excursii tematice și de studiu ce au ca obiectiv orientarea şi consilierea elevilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional

II.4.Cerc de limbi străine. Activitățile din cadrul cercului de limbi străine urmăresc îmbunătăţirea tuturor competenţelor necesare pentru o comunicare eficientă într-o limbă străină necesare nu doar în mediul școlar, cât și într-o bună inserție socio-profesională.

III. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE

III.1. Realizarea unui catalog on-line cu rolul de a asigura o monitorizare constantă a situației școlare și disciplinare a elevilor de către părinți și profesori pentru optimizarea feedback-ului din partea părinților în vederea colaborării eficiente între factorii implicați în procesul educativ (școală- părinți-elevi-comunitatea locală).

III.2. Amenajarea unei săli de clasă astfel încât să fie creat un climat de buna dispoziție, de muncă, stimulativ, corespunzător nevoilor și intereselor elevilor, trezind interesul elevilor pentru studiu.

Documente Proiect ROSE