Proiect EduAcces

   

 

Proiect – POCU/784/6/24/13960 – EduAcces

 

DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE A COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 

Eveniment pentru identificarea nevoilor copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate în vederea dezvoltării socio – comunitare

JOI, 19.01.2023, ora 13, on-line

Agenda EduAcces 19.01.2023
Flyer

BENEFICIILE IMPLICĂRII COPIILOR ÎN PROIECTE EDUCAȚIONALE

Eveniment pentru identificarea nevoilor copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate în vederea dezvoltării socio – comunitare

MARȚI, 12.04.2022, ora 13, on-line

Agenda EduAcces 12.04.2022

Flyer

NEVOILE EMERGENTE ALE ADOLESCENȚILOR

Eveniment pentru identificarea nevoilor copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate în vederea dezvoltării socio – comunitare
LUNI, 12.07.2021, ora 14.00, on-line

Agendă EduAcces 12.07.2021

Flyer

 

PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL,
SOLUȚII PENTRU PROBLEMELE COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE

Eveniment pentru identificarea resurselor, posibilităților și/ sau oportunităților instituționale și financiare disponibile pentru sprijinirea
copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate

JOI, 21.10.2021, ora 13.00, Online

Anunț 21.10.2021

Flyer