Admitere

 

ADMITEREA  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PROFESIONAL  DE  STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUA

  1. OMEN 4795 din 31.08.2017 Calendar admitere învățământ profesional și învățământ dual, an scolar 2018-2019
  2. OMEN nr. 3554/29.03.2017 privind Metodologia de organizare și funcționare a învațământul dual
  3. Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

                                – Domeniul de formare profesională : Industrie textilă şi pielărie

                                – Calificare : Confecţioner produse textile ,

                                 – nr. locuri : 28 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT-  an şcolar 2017-2018

  1. Ordinul MEN nr. 4794 din 31 aug 2017 admitere în învățământul liceal 2018-2019
  2. OMEN 4795 din 31.08.2017 Calendar admitere invatamant profesional si invatamant dual, an scolar 2018-2019

Informaţii complete despre admitere pot fi găsite vizitând paginile web:

www.isjsb.ro, secţiunea Admiterea în învățământul liceal/profesional

http://admitere.edu.ro