Misiune

Viziunea:

              Motto: „ Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

      Liceul „August Treboniu Laurian” se constituie într-o organizaţie educaţională europeană, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, sprijinind formarea carierei atât pentru tineri cât şi pentru adulţi.

Liceul va oferi o bază materială modernă, adaptată standardelor de calitate şi un corp de cadre didactice competitiv, capabil să răspundă tuturor provocărilor unui învăţământ modern. Dorim să realizăm un învăţămant de nivel european, acces la educaţie pentru toţi elevii, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere. Liceul „August Treboniu Laurian” este şi va fi o veritabilă instituţie de educaţie şi cultură.

Misiunea:

               „Fii competitiv!”

              „Noi construim viitorul!”

      Liceul „A.T. Laurian” Agnita va asigura dezvoltarea intelectuală şi profesională a elevilor săi, contribuind efectiv şi eficient la prosperitatea economică şi socială a oraşului Agnita şi localităţilor aferente.

Prin standardele educaţional – profesionale ridicate ale instruirii, pe care le oferă, şi deschiderea spre comunitate, şcoala va constitui un factor activ în politica locală şi regională de dezvoltare durabilă a zonei.