2023-2024

EmojiEmoji
La decizia unității de învățământ Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 22-26 aprilie 2024
EmojiEmojiEmoji
În perioada dedicată programului „Săptămâna verde”, clasele XI-a B, a XII-a B din învățământul liceal – filiera tehnologică și clasele a X-a C, a X-a D din învățământul profesional organizează activități de instruire practică.