Scurt Istoric

Liceul „August Treboniu Laurian”, singurul din Agnita şi zonă, a fost construit în 1934, funcționând cu clasele I – VII și Școala românească de ucenici.

Liceul a trecut prin mari transformări structurale ale învăţământului:

   Școla Medie Mixtă (1953)

   Școală Medie Mixtă de 10 ani (1954-1959),

   Școală Medie (1959-1965),

   Liceu teoretic (1965-1966),

   Liceu de cultură general (1967-1975),

   Liceu real umanist (1974-1975),

   Liceu agro-industrial (1977 – 1978),

   Liceu industrial (1978 -1990)

În  anul 1990 a devenit Liceul Teoretic „August Treboniu Laurian” iar în septembrie 2006  Liceul „August Treboniu Laurian”.

În perioada 1953 – 1986 în cadrul liceului au funcţionat şi un rând de clase IX – XII cu limba de predare germană.

În anul 2003, la aniversarea a 50 de ani de existență, a primit diploma Diplomă de excelență  și Diplomă Jubiliară,.

Liceul „August Treboniu Laurian” are o istorie demnă de consemnat în peisajul cultural agnițean, având 87 de ani de activitate, tradiţie şi excelenţă, o perioadă plină de împliniri şi realizări.

De la înfiinţare şi până în prezent, în cadrul Liceului „August Treboniu Laurian” Agnita, s-au obţinut rezultate notabile, consecinţă a efortului izvorât pe de-o parte din credinţa în misiunea de dascăl din partea cadrelor didactice, iar pe de altă parte, graţie interesului acordat învăţăturii, dorinţei de instruire şi autodepăşire a elevilor, creându–se premisele unui viitor promiţător.