Organizare

Organigrama Liceului  „August Treboniu Laurian” Agnita : Organigrama_2021

Consiliul de administrație

Comisia de evaluare și asigurare a calității – C.E.A.C