2023-2024

EmojiEmoji
La decizia unității de învățământ Programul național „Școala altfel“ se desfășoară în perioada 23-27 octombrie 2023.
EmojiEmojiEmoji
Clasa a XI-a B din învățământul liceal – filiera tehnologică și clasele a IX-a D, a X-a C, a X-a D, a XI-a C din învățământul profesional organizează activități de instruire practică în perioada dedicată programului „Școala altfel“.