Odă primăverii

CONCURSUL REGIONAL „ODĂ PRIMĂVERII”,  ediția a IV-a, mai 2016

Înscris în Calendarul Activităților Regionale și Interjudețene ale MENCȘ –CAER 2016

aprobat prin Ordin de Ministru Nr. 25981 / 28.01.2016, poz. 1407     

Proiectul este iniţiat de Colegiul Tehnic “August Treboniu Laurian” Agnita. Este un concurs transdiciplinar, cu o tematică specifică: primăvara și sărbătorile pascale. S-a desfășurat cu patru ediții locale, trei județene, iar în acest an se desfășoară la nivel regional. La fiecare ediție au fost acordate premii în cărți, în anul precendent o parte din premii fiind acordată de doamna Irina Petraș, critic și istori literar, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, absolventă a Liceului Teoretic din Agnita. Proiectul îşi dorește să trezească interesul copiilor faţă de tradiţiile şi sărbătorile românilor specifice acestui anotimp şi să le permită să îşi valorifice diferite talente, să fie apreciaţi şi răsplătiţi.

Concursul se va desfăşura pe mai multe secţiuni, respectiv:

 • Creaţie Literară
 • Recitare
 • Afișe și postere tematice
 • Meşteşuguri tradiţionale

Scopul proiectului este: Dezvoltarea şi promovarea talentului literar-artistic al elevilor în vederea formării și modelării personalității elevilor

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea creativităţii elevilor prin realizarea de produse specifice evenimentului
 • Dezvoltarea spiritului competitiv
 • Valorificarea inteligențelor multiple
 • Implicarea şi atragerea de parteneri în cadrulproiectului
 • Promovarea iniţiativelor individuale şi de grup în derularea unor activităţi extraşcolare
 • Încurajarea implicării elevilor în promovarea practicilor cultural-estetice
 • Motivarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru alegerea unor opţionale care cultivă talentul, aptitudinile şi înclinaţiile elevilor
 • Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze elevii în procesul de gestionare a timpului liber, sporindu-le acestora creativitatea şi imaginaţia.

 Descrierea activităţilor

1. Secţiunea I: Creaţie literară (poezii) având ca teme primăvara şi copilăria sau sărbătorile pascale.

Lucrările, însoţite de fişa de înscriere, vor fi trimise până în data de 1 mai 2016, pe adresa de email danielapanazan@yahoo.com sau odaprimaverii@gmail.com.

2. Secţiuneaa II-a: Recitare din literatura română sau engleză (poezii despre primăvară sau cu tematică pascală).

Recitările vor fi trimise înregistrate pe CD/DVD, folosindu-se tehnici optime (sunet, imagine,  lumină).

Înregistrările şi fişele de înscriere (Anexa 2) vor fi expediate, în plic, cu mențiunea „Pentru Concursul ODĂ PRIMĂVERII, Secţiunea a II-a, Recitare”  (29 aprilie 2016 – data poştei) pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”, Agnita, Str. Şcolii, Nr. 2, Cod Poștal 555100, jud. Sibiu, pentru Prof. Găină Niculina.

3. Secţiunea a III-a: Afişe şi postere tematice (acuarelă, tempera, grafică) având ca titlu: „Odă primăverii în şcoala meamai 2016”.

Lucrările vor fi realizate în format A4 sau A3, create manual, folosind orice tip  tehnică (creioane, acuarelă, tempera, grafică) Ele vor fi trimise/ predate până în data de 25 aprilie 2016 pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic „A.T.Laurian”, Agnita, Str. Şcolii, Nr. 2, Cod Poștal555100, jud. Sibiu, pentru prof. Angelica Banu, prof. Teglaș Raluca.4.

4. Secţiunea a IV-a: Meşteşuguri tradiţionale (ţesături, împletituri, cusături, origami, quilling, aranjamente florale şi pascale, decoraţiuni).

Lucrările vor fi trimise/ predate până în data de 29 aprilie 2016 pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic “A.T.L.”, Agnita , Str. Şcolii, Nr. 2, Cod Poștal 555100, jud. Sibiu, prof. Margareta Vecerzan / prof. Bogdana Lăstun (cu mențiunea Meșteșuguri).

Parteneri ai proiectului sunt:

 • Primăria şi Consiliul Local Agnita
 • Biblioteca Orăşenească Agnita
 • Casa de Cultură „Ilarion Cocișiu” Agnita
 • Asociaţia Părinţilor- Colegiul Tehnic „A.T.L.”Agnita
 • Consiliul Consultativ al Elevilor – Colegiul Tehnic „A.T.L.”Agnita
 • Editura CronoLogia Sibiu
 • Uniunea Scriitorilor din România, Filialele Cluj și Alba-Hunedoara

Premiile vor fi anunțate cu două zile înainte de festivitatea de premiere, în data de 9 mai. Fiecare laureat va fi informat prin email și este rugat să anunțe participarea la festivitatea care va avea loc în data de 11 mai 2016.

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

 

Coordonatori de proiect:

Prof. Maria-Daniela Lorinczi

Prof. Niculina Găină

Proiect Odă Primăverii

Fişa de înscriere

Relaţii suplimentare la:  Tel. 0731 711 070/026 9510334/0269 510765 / 0732363100.