Învăţământul primar

 

Înscrierea în învățământul primar, 2024 – 2025

 

  ORDIN nr. 3.945 din 1 martie 2024 privind aprobarea Procedurii de distribuţie aleatorie a antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor în formaţiunile de studiu (132,8 KiB, 6 hits)

  Cerere evaluare nivel de dezvoltare (83,3 KiB, 6 hits)

  Criterii specifice de departajare (397,3 KiB, 6 hits)

  Plan de școlarizare, clasa pregătitoare, 2024-2025 (816,6 KiB, 19 hits)

  Circumscripții_oraș Agnita (205,5 KiB, 17 hits)

  ORDIN nr. 4019 din 15 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 (74,2 KiB, 9 hits)

Înscrierea în învățământul primar, 2023 – 2024

  Procedură privind modul de constituire a formaţiunilor de elevi (550,0 KiB, 100 hits)

  Criterii specifice de departajare (634,9 KiB, 99 hits)

  Plan de școlarizare, clasa pregătitoare, 2023-2024 (8,2 MiB, 109 hits)

  Circumscripții_oraș Agnita (415,4 KiB, 106 hits)

  ORDIN nr. 3.704 din 17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024 (86,0 KiB, 125 hits)

Înscrierea în învățământul primar, 2022 – 2023

Marți, 29.03.2022

ZIUA PORȚILOR DESCHISE – Clasa pregătitoare 2022-2023 – corp B, Agnita

 • Ora 16, vizitarea școlii de către părinții ai căror copii vor fi înscriși în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

Joi, 31.03.2022

ZIUA PORȚILOR DESCHISE – Clasa pregătitoare 2022-2023 – corp B, Ruja

 • Ora 12, vizitarea școlii de către părinții ai căror copii vor fi înscriși în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

 

Înscrierea în învăţământul primar, 2021 – 2022

 

 

Ordinul de ministru 3473/10.03.2021

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, pentru anul școlar 2021-2022 

Circumscripții Agnita

Plan de școlarizare

     TELVERDE 0 800 816 269 Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011
 • La solicitarea scrisă a părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător

EVALUAREA  NIVELULUI DE DEZVOLTARE  A  COPIILOR  ÎN  VEDEREA ÎNSCRIERII  ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PRIMAR  ÎN  ANUL  ŞCOLAR  2021 – 2022

Conform Metodologiei privind înscrierea în învățământul primar pentru anul 2021 -2022, aprobată prin O.M.E. 3467 / 2021 , Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, efectuează evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv și care se află în următoarele situații: 

  • nu au frecventat grădinița
  • s-au întors din străinătate

Cererea pentru evaluarea dezvoltării copilului se poate depune la sediul CJRAE Sibiu, Str. Turismului nr. 15, et II, camera 2.03 sau se poate transmite prin e-mail, la adresa cjraesibiu@gmail.com sau prin poștă.

Evaluarea dezvoltării copilului se va desfășura la la sediul CJRAE Sibiu, Str. Turismului nr. 15, et II, camera 2.03. Activitatea de evaluare va fi realizată în intervalul orar 10 – 18.

Cererea pentru evaluarea dezvoltării copilului

Pentru relații suplimentare puteți contacta CJRAE Sibiu, telefon 0269/247066 sau 0724/002182

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?

 • Cerere tip – Înscriere clasa pregătitoare – Etapa I 2021 descarcă
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie și original al certificatului de naștere al copilului

CIRCUMSCRIPŢIA COLEGIULUI TEHNIC „A. T. LAURIAN” AGNITA

Str. Avram Iancu; Str. Bisericii; Str. Cloşca; Str. Horea; Str. 1 Decembrie; Str. Floreasca; Str. Grădinilor; Str. Griviţa; Str. Hotar; Str. Piaţa Republicii; Str. Şcolii; Ruja

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Clasă pregătitoare – 2 clase – 44 de locuri

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.

A. Prima etapă

29 martie– 28 aprilie  2021Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 08.00 – 18.00 (luni – joi), respectiv 8.00 – 17.00 (vineri);

11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază; 

20 mai 2021: afișarea în unitatea de învățământ și pe site-urile Inspectoratului Școlar Sibiu,  a numărului  de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă

B. A doua etapă

 • 21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a
  copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea / transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere.
 • 2 iunie – 3 iunie 2021  – Procesarea, la nivelul unității de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice
  de departajare, în limita locurilor disponibile.
 • 7 iunie 2021afişarea în unitatea de învăţământ a listei finale a  copiilor înscrişi în clasa pregătitoare

CE AR TREBUI SĂ CUNOASCĂ ORICE PĂRINTE DESPRE CLASA PREGĂTITOARE

Spații unde se desfășoară activitatea la clasele pregătitoare