Învăţământul primar

Înscrierea în învăţământul primar, 2020 – 2021

Ordinul de ministru (modificat și completat) privind înscrierea în învățământul primar (anul școlar 2020 -2021) a fost publicat în Monitorul Oficial


„ZIUA PORŢILOR DESCHISE”

VINERI, 28 februarie 2020, ora 1530 -1730

   Eveniment  organizat de Colegiul Tehnic  ,,A.T. Laurian” Agnita, pentru viitorii şcolari ai clasei pregătitoare, an şcolar 2020 – 2021.

   Părinţii sunt invitaţi la şcoală alături de copiii lor, pentru a ne vizita şcoala, pentru a cunoaşte etapele înscrierilor şi pentru a lua contact cu cerinţele clasei pregătitoare.

Vă aşteptăm !


OMEC nr. 3277/19.02.2020 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021


„Informaţii utile pentru părinţi: Link catre site-ul www.edu.ro Înscrierea în învăţământul

TelVerde judeţean : -Numărul este 0 800 816 269.Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
 • La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI

25 februarie – 20 martie 2020 – Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare
psihosomatică a copiilor 

25 februarie – 23 martie 2020 – Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a
solicitat evaluarea.

Precizări privind organizarea și desfășurarea evaluării psihosomatice în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021| CJRAE Sibiu

Cererea de solicitare a  evaluării psihosomatice

PROGRAM EVALUARE PSIHOSOMATICA

CENTRUL DE EVALUARE NR .13 COLEGIUL TEHNIC „A.T. LAURIAN

Evaluatori: prof. consilier școlar Gînfălean Eugenia;prof.logoped Vass Emanuela

ORAR EVALUARE:  LUNI – JOI între orele 10 00-1400

Programarea la evaluare se face în mod obligatoriu cu 24 ore înainte la nr. de telefon 0728830669 sau 0766587104

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?

 • Cerere tip – Înscriere clasa pregătitoare – Etapa I 2020
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie și original al certificatului de naștere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

CIRCUMSCRIPŢIA COLEGIULUI TEHNIC „A. T. LAURIAN” AGNITA

Str. Avram Iancu; Str. Bisericii; Str. Cloşca; Str. Horea; Str. 1 Decembrie; Str. Floreasca; Str. Grădinilor; Str. Griviţa; Str. Hotar; Str. Piaţa Republicii; Str. Şcolii; Ruja

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Clasă pregătitoare – 2 clase – 30 de locuri

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.

A. Prima etapă

04 martie– 23 martie 2020 – Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 08.00 – 18.00 (luni – joi), respectiv 8.00 – 17.00 (vineri)

01 aprilie 2020: afişarea în unitatea de învăţământ şi pe site-urile Inspectoratului Școlar Sibiu,  a numărului  de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscrişi după prima etapă

B. A doua etapă

 • 23 aprilie – 30 aprilie 2020 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere.
 • 4 mai – 6 mai 2020 – Procesarea, la nivelul unității de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice
  de departajare, în limita locurilor disponibile.
 • 7 mai 2020 – afişarea în unitatea de învăţământ a listei finale a  copiilor înscrişi în clasa pregătitoare

CRITERII  DE  DEPARTAJARE  SPECIFICE, în conformitate cu O.M.E.C. nr. 3277 din 17.02.2020

Spații unde se desfășoară activitatea la clasele pregătitoare