Examene

  1. BACALAUREAT 2020
  2. EVALUARE NAŢIONALĂ – 2020
  3. EXAMEN DE CERTIFICARE a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică. Examen de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani.
  4. EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASELOR a II-a, a IV-a și a VI-a

!!! Evaluarea națională a competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a (EN VI) a fost suspendată pentru anul școlar 2019-2020.