Prezentare

Despre liceul nostru

Liceul  „A.T. Laurian” Agnita va asigura dezvoltarea intelectuală şi profesională a elevilor săi, contribuind efectiv şi eficient la prosperitatea economică şi socială a oraşului Agnita şi localităţilor aferente.

Colegiul Tehnic Agnita

Prin standardele educaţional – profesionale ridicate ale instruirii, pe care le oferă, şi deschiderea spre comunitate, şcoala va constitui un factor activ în politica locală şi regională de dezvoltare durabilă a zonei.

Implicarea şcolii în viaţa comunităţii va revigora prin absolvenţii săi, activitatea civică, crearea de oportunităţi de interes comunitar, responsabilitatea faţă de viitorul regiunii şi al locuitorilor săi.

Profesiile şi meseriile pe care s-a axat unitatea noastră şcolară respectă specificul economico-social al zonei, pe de o parte, iar pe de altă parte sunt axate pe orientarea şi pregătirea populaţiei şcolare în vederea respectării standardelor europene.