DCEDIC

Proiect de mobilitate cu Nr. LLP-LdV/IVT/2011/RO/196

„Dezvoltarea de competenţe la nivel european

în domeniul informaticii și comunicațiilor

în vederea integrării pe piața muncii”  – DCEDIC

În anul școlar 2011-2012, Colegiul  Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita, a primit aprobare şi finanţare din Programul LLP – Leonardo da Vinci, pentru  Proiectul de mobilitate cu Nr. LLP-LdV/IVT/2011/RO/196, cu titlul „DEZVOLTAREA DE COMPETENŢE LA NIVEL EUROPEAN ÎN DOMENIUL INFORMATICII ŞI COMUNICAŢIILOR ÎN VEDEREA INTEGRĂRII PE PIAŢA MUNCII” depus în cadrul Apelului General şi National de propuneri 2011.

FINANŢARE EUROPEANĂ
Proiectul,  finanţat de Comisia Europeana, are un buget aprobat de 55632 Euro.

PARTENER EXTERN

VITALIS GmbH este o organizație de primire în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vietii, Leonardo da Vinci, din regiunea federală Leipzig-Halle, SaxoniaGermania. Locația este in Gut-Wehlitz, Schkeuditz.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de un numar de 20 de elevi (fete și băieți)  din clasele  X- XII  de la Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” – Agnita (10 elevi din clasele cu specializare matematică-informatică și 10 elevi din clasele cu specializarea tehnician operator tehnică de calcul). Participanții vor avea vârsta de 16 respectiv 17 ani şi vor fi aleși în urma selecţiei ce se va face la nivelul școlii. Acești tineri, viitorii profesioniști în domeniul IT, vor trăi și vor munci în Europa fără granițe interne.

OBIECTIVE GENERALE

–       Promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie socio-profesională şi a dezvoltării spiritului antreprenorial;

–       Acumularea de competenţe noi la modulele de stagiu de pregătire practica: Sisteme de operare şi programe specifice, mentenanţa sistemelor de calcul şi a reţelelor de calcul ;

–       Dezvoltarea şi perfectionarea de competenţe profesionale specializate specificate în standardele de pregătire profesionale;

–       Deprinderea la elevi a instruirii practice la nivel calitativ ridicat prin asigurarea bazei materiale şi logistice în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii;

–       Perfecţionarea experienţei profesionale prin contactul nemijlocit cu o altă realitate socio-profesională;

ECHIPA DE PROIECT

 1. Prof. PETRUȚ MIRELA MONICA – manager proiect
 2. LEB FLORIN  – responsabil financiar
 3. Prof. CĂLBEAZĂ DALIA MARIA  – responsabil  monitorizare proiect
 4. Prof. DATEŞ MARIANA  – responsabil privind formarea profesională
 5. Prof. ŢERBEA EMIL  – responsabil cu diseminarea şi valorizarea rezultatelor proiectului
 6. Prof. MAREŞ NICOLE EMIL  – responsabil privind pregătirea pedagogică, lingvistică şi  culturală a participanţilor

DETALII DESPRE PROIECT

Obiectivele proiectului vor fi atinse printr-un parteneriat care cuprinde: Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita – promotorul proiectului, VITALIS GmbH  din Leipzig – organizaţia gazdă. Perioada de stagiu este de 3 săptămâni în perioada 01.07.2012 – 21.07.2012 iar conţinuturile parcurse sub îndrumarea şi tutoratul specialiştilor IT din cadrul firmei partenere germane sunt: Sisteme de operare şi  reţele de calculatoare. Cei 20 tineri selecţionaţi, participanţi la proiect îşi vor dezvolta competenţele lingvistice şi lărgi orizontul intercultural atât prin pregătirea lingvistică, culturală şi pedagogică organizată în ţară şi pe durata mobilităţii cât şi prin contactul cu actualitatea şi tendinţele socio-culturale europene. Proiectul le va permite acestora să-şi construiască solide portofolii profesionale prin certificatul de mobilitate Europass care le va facilita mobilitatea şi le va spori şansele de angajare într-o Europă fără graniţe şi cu o mare diversitate culturală.

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR

Selecţia participanţilor se va face prin concurs în data de 12 decembrie 2011. Concursul constă în 4 probe:

 1. Testarea cunoştinţelor de limba engleză – examinare orală şi scrisă (nivelul minim A1)
 2. Testarea cunoştinţelor de limba germană – examinare orală  (nivelul minim A1)
 3. Evaluare competenţe digitale – test grilă şi probă practică (minim nivel mediu )
 4. Interviu privind prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect şi planuri de viitor.

Fiecare probă reprezintă 25% din nota finală.

Înscrierea pentru concurs se va face la secretariatul colegiului  în perioada  5 – 6 decembrie 2011. Dosarul fiecărui candidat va cuprinde:

–       scrisoare de intenţie;

–       CV format Europass;

–       acordul scris (nelegalizat) al ambilor părinţi (susţinătorilor legali) pentru deplasarea în Germania în perioada menţionată;

–       recomandarea dirigintelui

–       copie după actul de identitate;

Criteriile de eligibilitate folosite la înscriere sunt:

–       studiază în domeniul/ Profilul:

 1. profil real, specializare matematică-informatică;
 2. profil tehnic, specializare technician operator de calcul;

–       nota 10 la purtare;
–       vârsta: 16, 17 ani;
–       cunoştinţe  limba engleză/limba germană (minim nivel A1)

Proiectul,  finanţat de Comisia Europeana, cu un buget aprobat de 55632 Euro.

Obiectivele proiectului vor fi atinse printr-un parteneriat care cuprinde: Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita – promotorul proiectului, VITALIS GmbH  din Leipzig – organizaţia gazdă. Perioada de stagiu  01.07.2012 – 21.07.2012