Evaluare națională

 

 

 

      Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a:

     Calendar de desfășurare:
      29 martie 2021: Limba şi literatura română
      30 martie 2021: Matematică
       31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

 

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

REZULTATE EN 2020

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (CONFORM REGULAMENTULUI UE 2016/679)

NOTĂ DE INFORMARE


PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2020

Ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar. Metodologia a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19 și publicată în Monitorul Oficial.

ORDIN de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținuturile aferente semestrului al II-lea.

ORDINUL ministrului Educației și Cercetării nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019-2020

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011 (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.801/31.08.2010)

TELVERDE – 0 800 816 269

Pentru :

  • Informații suplimentare pentru Evaluare Națională
  • Sesizarea unor eventuale fapte de corupție.