Evaluare națională

EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

      Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a:

     Calendar de desfășurare:
      29 martie 2021: Limba şi literatura română
      30 martie 2021: Matematică
       31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

REZULTATE EN 2020

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (CONFORM REGULAMENTULUI UE 2016/679)

NOTĂ DE INFORMARE


PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2020

Ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar. Metodologia a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19 și publicată în Monitorul Oficial.

ORDIN de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținuturile aferente semestrului al II-lea.

ORDINUL ministrului Educației și Cercetării nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019-2020

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011 (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.801/31.08.2010)

TELVERDE – 0 800 816 269

Pentru :

  • Informații suplimentare pentru Evaluare Națională
  • Sesizarea unor eventuale fapte de corupție.