New Designer

CONCURS REGIONAL DE CREAȚIE VESTIMENTARĂ

„NEW DESIGNERS”

  Aprobat OMEN Anexa 9, nr. 3016/09.01.2019, poziția 1887

Regulament de organizare și desfășurare a concursului din cadrul proiectului educațional

Participanți

Rezultate