Proiect ROSE

by ctagnita on decembrie 12th, 2018

Proiectul privindÎnvățământul Secundar (ROSE)

Începând cu luna octombrie 2018, Colegiul Tehnic„August Treboniu Laurian” Agnita a devenit beneficiarul unui grant în valoarede 315903 RON, finanțat din Schema de Granturi pentru Licee (SGL), derulată încadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE.

Acordul de grant semnat între Ministerul EducaţieiNaționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) are ca scop realizarea implementareasubproiectului intitulat  „Succes școlar – reușită în viață!”.

Proiectul va fi derulat pe parcursul a patru ani (2018-2022) și își propune ca obiectiv general creșterea calității procesului educațional prin sprijinirea sistematică a dezvoltării şi formării de competențe cheie, în vederea obţinerii unor performanţe şcolare ridicate, susţinerea şi promovarea examenului de bacalaureat  şi acces ridicat la nivele superioare de educație.

Beneficiari direcți sunt elevii colegiului din clasele IX-XII.

Obiectivele propuse vor fi atinse prin realizarea atât de activități pedagogice și de sprijin, extracurriculare cât și prin activități de dotare.

Pe durata de implementare a proiectului se vor desfășura următoarele activități:

From → Fără categorie

Comments are closed.