Învăţământul primar

Înscrierea în învăţământul primar, 2019 – 2020


„ZIUA PORŢILOR DESCHISE”

LUNI, 04 martie 2019, ora 16:30

   Eveniment  organizat de Colegiul Tehnic  ,,A.T. Laurian” Agnita, pentru viitorii şcolari ai clasei pregătitoare, an şcolar 2019 – 2020.

   Părinţii sunt invitaţi la şcoală alături de copiii lor, pentru a ne vizita şcoala, pentru a cunoaşte etapele înscrierilor şi pentru a lua contact cu cerinţele clasei pregătitoare.

Vă aşteptăm !


OMENCS nr. 3181/18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019


„Informaţii utile pentru părinţi: Link catre site-ul www.edu.ro Înscrierea în învăţământul

TelVerde judeţean : -Numărul este 0 800 816 269.Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 04.03.2019-22.03.2019  

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
 • La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI

26 februarie – 20 martie 2019 – Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare
psihosomatică a copiilor 

26 februarie – 22 martie 2019 – Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a
solicitat evaluarea.

Precizări privind organizarea și desfășurarea evaluării psihosomatice în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020| CJRAE Sibiu

PROGRAM EVALUARE PSIHOSOMATICA

CENTRUL DE EVALUARE NR .13 COLEGIUL TEHNIC „A.T. LAURIAN AGNITA

Evaluatori:

echipa I:     prof. logoped Anghel Adriana Teodora;
prof. consilier școlar Gînfălean Eugenia
echipa II:    prof.consilier Școlar Drăgan Cristina prof.logoped Vass Emanuela

ORAR EVALUARE:  MARTI 10 00-1400 ; JOI  1000-1400

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?

 • Cerere tip – Înscriere clasa pregătitoare – Etapa I 2019
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie și original al certificatului de naștere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

CIRCUMSCRIPŢIA COLEGIULUI TEHNIC „A. T. LAURIAN” AGNITA

Str. Avram Iancu; Str. Bisericii; Str. Cloşca; Str. Horea; Str. 1 Decembrie; Str. Floreasca; Str. Grădinilor; Str. Griviţa; Str. Hotar; Str. Piaţa Republicii; Str. Şcolii; Ruja

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Clasă pregătitoare – 2 clase – 30 de locuri

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.

A. Prima etapă: 04 martie– 22 martie 2019

Completarea cererilor tip

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar

 • de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00
 • 29 martie 2019: afişarea în unitatea de învăţământ şi pe site-urile Inspectoratului Școlar Sibiu,  a numărului  de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscrişi după prima etapă

B. A doua etapă: 1 aprilie– 19 aprilie 2019

 • 2 aprilie – 8 aprilie – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere.
 • 8 aprilie – 10 aprilie – Procesarea, la nivelul unității de învățământ, a
  cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice
  de departajare, în limita locurilor disponibile.
 • 11 aprilie 2019 – afişarea în unitatea de învăţământ a listei finale a  copiilor înscrişi în clasa pregătitoare

Spații unde se desfășoară activitatea la clasele pregătitoare