Învăţământul primar

Înscrierea în învăţământul primar, 2018 – 2019


„ZIUA PORŢILOR DESCHISE”

MIERCURI, 07 martie 2018, ora 16:30

   Eveniment  organizat de Colegiul Tehnic  ,,A.T. Laurian” Agnita, pentru viitorii şcolari ai clasei pregătitoare, an şcolar 2018 – 2019.

   Părinţii sunt invitaţi la şcoală alături de copiii lor, pentru a ne vizita şcoala, pentru a cunoaşte etapele înscrierilor şi pentru a lua contact cu cerinţele clasei pregătitoare.

Vă aşteptăm !


  1. OMENCS nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019
  2. „Informaţii utile pentru părinţi: Link catre site-ul www.edu.ro Înscrierea în învăţământul 
  3. TelVerde judeţean : -Numărul este 0800816269.Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 08.03.2018-26.03.2018  
  4. Spații unde se desfășoară activitatea la clasele pregătitoare

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv
 • La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI

Evaluarea se efectuează în perioada 01 martie – 23 martie 2018, în intervalul orar 10.00 – 18.00

Precizări privind organizarea și desfășurarea evaluării psihosomatice în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019| CJRAE Sibiu

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie și original al certificatului de naștere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

CIRCUMSCRIPŢIA COLEGIULUI TEHNIC „A. T. LAURIAN” AGNITA

Str. Avram Iancu; Str. Bisericii; Str. Cloşca; Str. Horea; Str. 1 Decembrie; Str. Floreasca; Str. Grădinilor; Str. Griviţa; Str. Hotar; Str. Piaţa Republicii; Str. Şcolii; Ruja

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Clasă pregătitoare – 2 clase

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.

A. Prima etapă: 08 martie– 27 martie 2018

Completarea cererilor tip

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar

 • de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00
 • 30 martie 2018: afişarea în unitatea de învăţământ şi pe site-urile Inspectoratului Școlar Sibiu a listei copiilor înscrişi după prima etapă

B. A doua etapă: 12 aprilie– 18 aprilie 2018

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

 • 30  martie  2018 – afișarea numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscriși după prima etapă
 • 23 aprilie 2018: afişarea în unitatea de învăţământ şi pe site-urile Inspectoratului Școlar Sibiu a listei copiilor înscrişi după a doua etapă